Trạm xử lý nước thải KĐT An Lạc Green Symphony

Trạm xử lý nước thải KĐT An Lạc Green Symphony


Chi tiết dự án

xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội
Tập đoàn An Lạc
4.500 m3/ngày đêm
Đang thực hiện