Trạm xử lý nước thải KĐT Mới phía Tây thị trấn Vôi

Trạm xử lý nước thải KĐT Mới phía Tây thị trấn Vôi (Rùa Vàng City)


Chi tiết dự án

Trung tâm thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
Công ty Cổ phần Thương mại Tuấn Mai
Đang thực hiệnDự án liên quan

Trạm xử lý nước thải CCN Đồng Sóc

Thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Trạm xử lý nước thải KCN Phú Hà Giai đoạn 2

Xã Phú Hộ, Hà Lộc, Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Thông tin liên quan