Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Thanh Liêm | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Thanh Liêm


Chi tiết dự án

KCN Thanh Liêm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Công ty cổ phần Capella Land
7.600 m3/ngày đêm