Trạm xử lý nước thải Nhà máy đá thạch an Century Stone

Trạm xử lý nước thải Nhà máy đá thạch anh Century Stone


Chi tiết dự án

Cụm Công nghiệp Bãi Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập