Trạm xử lý nước thải nhà máy giết mổ và pha lóc thịt lợn C.P Phú Nghĩa | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải nhà máy giết mổ và pha lóc thịt lợn C.P Phú Nghĩa


Chi tiết dự án

KCN Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội
C.P Việt Nam
8/2020 - 6/2021Thông tin liên quan