Trạm xử lý nước thải Samsung 3D Glass |

Trạm xử lý nước thải Samsung 3D Glass


Chi tiết dự án

KCN Yên Bình, Phổ Yên, Thái Nguyên
Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên.
6/2015 - 2/2016
8800 m3/ngày