Trạm xử lý Nước thải sản xuất & công nghiệp gang thép Lào Cai |

Trạm xử lý Nước thải sản xuất & công nghiệp gang thép Lào Cai


Chi tiết dự án

TT Tằng Lỏong, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
Nhà máy gang thép Lào Cai.
3/2016 - 10/2016
400 m3/ngày