Trạm xử lý Nước thải sản xuất & công nghiệp Sợi Dệt

Trạm xử lý Nước thải sản xuất & công nghiệp Sợi Dệt


Chi tiết dự án

Tỉnh Phú Thọ.
Công ty TNHH một thành viên Pangrim Neotex.
05/2012 - 8/2012.
120 m3/ngàyDự án liên quan

Trạm xử lý nước thải KCN Song Khê - Nội Hoàng (Khu phía Nam)

Xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Thành phố Bắc Giang

Thông tin liên quan