Trạm xử lý Nước thải sản xuất & công nghiệp Sợi Dệt |

Trạm xử lý Nước thải sản xuất & công nghiệp Sợi Dệt


Chi tiết dự án

Tỉnh Phú Thọ.
Công ty TNHH một thành viên Pangrim Neotex.
05/2012 - 8/2012.
120 m3/ngàyDự án liên quan

Nhà máy xử lý nước thải KCN và Khu phi thuế quan Xuân Cầu

Cảng quốc tế Lạch Huyện, khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng

Nhà máy xử lý nước thải CCN Juntech

huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Nhà máy xử lý nước thải KCN Yên Quang

Xã Yên Quang, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Thông tin liên quan