Trạm xử lý Nước thải sản xuất & công nghiệp Sợi Dệt |

Trạm xử lý Nước thải sản xuất & công nghiệp Sợi Dệt


Chi tiết dự án

Tỉnh Phú Thọ.
Công ty TNHH một thành viên Pangrim Neotex.
05/2012 - 8/2012.
120 m3/ngày