Trạm xử lý Nước thải sản xuất & công nghiệp SX Đông Dược | Ecoba ENT

Trạm xử lý Nước thải sản xuất & công nghiệp SX Đông DượcChi tiết dự án

Thạch Thất, Hà Nội
Học viện Quân Y
6/2016 - 12/2016
3 m3/ ngày