Trạm xử lý nước thải số 2 khu đô thị Ecopark | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải số 2 khu đô thị Ecopark


Chi tiết dự án

Văn Giang, Hưng Yên
Tập đoàn Ecopark
11.600 m3/ngày đêm
ASBRThông tin liên quan