Trang 2010 – Ecoba ENT
2010

Trạm xử lý nước thải cho nhà trạm của Lotte Hanoi Central

Trạm xử lý nước thải MIPEC

Trạm xử lý nước thải khách sạn Dân Chủ

Trạm xử lý nước thải Sumi-Hanel