Trang 2011 – Ecoba ENT
2011

Nhà máy xử lý nước thải cho Nhà máy chế biến thực phẩm C.P Phú Nghĩa