Trạm xử lý nước thải KCN Vsip Hải Dương | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải KCN Vsip Hải Dương


Chi tiết dự án

KCN VSIP, Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương.
Công ty TNHH Vsip Hải Dương.
2/2017 - 03/2018
Tổng: 4.950 m3/ngày. Giai đoạn 1: 2.500 m3/ngày.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong quá trình thiết kế, thi công và vận hành các hệ thống xử lý nước thải, tháng 3/2017, công ty TNHH Ecoba Công nghệ môi trường – Ecoba ENT đã được lựa chọn trở thành tổng thầu thiết kế và thi công Nhà máy XLNT KCN VSIP Hải Dương với công suất giai đoạn 1 2.500 m3 một ngày.đêm và kích hoạt công suất xử lý lên 4.950 m3 một ngày.đêm cho giai đoạn 2