Trạm xử lý nước thải KCN Vsip Hải Dương | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải KCN Vsip Hải Dương


Chi tiết dự án

KCN VSIP, Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương.
Công ty TNHH Vsip Hải Dương.
VSIP Hai Duong Ltd., Co.
2/2017 - 03/2018.
Tổng: 4.950 m3/ngày. Giai đoạn 1: 2.500 m3/ngày.
Hóa lý kết hợp AO.
Class A-QCVN 40: 2011/BTNMT
• Thiết kế & thi công xây dựng.
• Cung cấp thiết bị, chế tạo sản phẩm, lắp đặt, kiểm tra, vận hành hệ thống.
• Đào tạo, chuyển giao công nghệ.
Đã hoàn thànhDự án liên quan

Bảo trì và nâng cấp Trạm XLNT Nhà máy Orion Bắc Ninh

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Trạm xử lý nước thải KCN Hòa Phú

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Thông tin liên quan