Nhà máy xử lý nước thải KCN Yên Quang

Nhà máy xử lý nước thải KCN Yên Quang


Chi tiết dự án

Xã Yên Quang, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Công ty Cổ phần An Việt Hoà Bình
Công ty Cổ phần An Việt Hoà Bình
2.000 m3/ngày đêmDự án liên quan

Nhà máy xử lý nước thải KCN và Khu phi thuế quan Xuân Cầu

Cảng quốc tế Lạch Huyện, khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng

Nhà máy xử lý nước thải CCN Juntech

huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Nhà máy xử lý nước thải KCN Cẩm Khê

Huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Thông tin liên quan