Trạm xử lý nước thải CCN Đồng Sóc

Trạm xử lý nước thải CCN Đồng Sóc


Chi tiết dự án

Thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
Công ty TNHH Đầu tư thương mại Vĩnh Phúc (VPCo)
2.950 m3/ngày đêm
Đang thực hiệnDự án liên quan

Trạm xử lý nước thải KCN Phú Hà Giai đoạn 2

Xã Phú Hộ, Hà Lộc, Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Trạm xử lý nước thải KĐT Mới phía Tây thị trấn Vôi (Rùa Vàng City)

Trung tâm thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Thông tin liên quan