Trạm xử lý nước thải CCN Đồng Sóc

Trạm xử lý nước thải CCN Đồng Sóc, Vĩnh Phúc


Chi tiết dự án

Huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
Công ty TNHH Đầu tư thương mại Vĩnh Phúc (VPCo)
Công ty TNHH Đầu tư thương mại Vĩnh Phúc (VPCo)
4/2022 - 11/2022
2.950 m3/ngày đêm
On goingDự án liên quan

Nhà máy xử lý nước thải KCN Hải Yên, Quảng Ninh

Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Thông tin liên quan