Trạm xử lý nước thải CCN Gia Phú, Ninh Bình

Trạm xử lý nước thải CCN Gia Phú


Chi tiết dự án

xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân