Trạm xử lý nước thải KCN Vsip Hải Dương |

Trạm xử lý nước thải KCN Vsip Hải Dương


Chi tiết dự án

KCN VSIP, Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương.
Công ty TNHH Vsip Hải Dương
Công ty TNHH Vsip Hải Dương
2/2017 - 03/2018
4.950 m3/ngày đêm

Với nhiều năm kinh nghiệm trong quá trình thiết kế, thi công và vận hành các hệ thống xử lý nước thải, tháng 3/2017, công ty TNHH Ecoba Công nghệ môi trường – Ecoba ENT đã được lựa chọn trở thành tổng thầu thiết kế và thi công Nhà máy XLNT KCN VSIP Hải Dương với công suất giai đoạn 1 2.500 m3 một ngày.đêm và kích hoạt công suất xử lý lên 4.950 m3 một ngày.đêm cho giai đoạn 2