Trạm xử lý nước thải Nhà máy chế biến thực phẩm CP Phú Nghĩa

Trạm xử lý nước thải Nhà máy chế biến thực phẩm C.P Hà Nội


Chi tiết dự án

KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
CP Việt Nam
Đang thực hiệnDự án liên quan

Trạm xử lý nước thải CCN Đồng Sóc

Thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Trạm xử lý nước thải KCN Phú Hà Giai đoạn 2

Xã Phú Hộ, Hà Lộc, Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Thông tin liên quan