Công nghệ xử lý sinh học với giá thể di động (MBBR)

Công nghệ xử lý sinh học với giá thể di động (MBBR)


Đặc điểm công nghệ:

Sử dụng VSV để phân hủy các chất hữu cơ, bổ sung giá thể di động để tăng lượng VSV trong bể.

Ưu điểm:

Diện tích xây dựng và thời gian lưu nước ít hơn so với AO/A2O thông thường.

Nhược điểm:

Phát sinh chi phí giá thể, chi phí bảo trì.

Áp dụng:

– Các loại nước thải chứa các chất ô nhiễm có thể phân hủy sinh học.
– Các công trình có diện tích trung bình.Công nghệ khác


Công nghệ Xanh: Nguyên lý và Ứng dụng
Công nghệ Xanh: Nguyên lý và Ứng dụng

Công nghệ Xanh đã tạo ra đột phá mới trong thiết kế hệ thống xử lý nước thải, không chỉ giúp nâng cao hiệu quả xử lý và thu gọn diện tích công trình, công nghệ Xanh còn góp phần tiết kiệm chi phí vận hành hơn nhiều lần so với công nghệ truyền thống.

Công nghệ xử lý nước sạch
Công nghệ xử lý nước sạch

Tùy từng mục đích sử dụng khác nhau như nước dùng cho ăn uống, nước phục vụ sinh hoạt hay nước phục vụ sản xuất... mà chất lượng nước sạch phải đảm bảo theo các quy chuẩn khác nhau, đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đạt yêu cầu cho từng mục đích sử dụng.

Công nghệ tái sử dụng nước thải
Công nghệ tái sử dụng nước thải

Tùy theo mục đích sử dụng từ phía chủ đầu tư, Nhà thầu Ecoba ENT áp dụng nhiều công nghệ tái sử dụng nước thải phù hợp với nguyên lý chính dựa trên công nghệ lọc màng.